Historie

Soubor byl založen v roce 2000. První veřejné vystoupení se Žesťovým kvintetem, se kterým dodnes spolupracuje, se uskutečnilo 27.5.2001 ve Velkých Pavlovicích. Od svého vzniku uskutečnil přibližně 120 koncertů na mnoha místech převážně Jihomoravského kraje například: Brno, Znojmo, Vyškov, Břeclav, Hustopeče u Brna, Hodonín, Benediktinský klášter v Rajhradě u Brna, ale i Žďár nad Sázavou a Hostýn.

Výraz Musica animae se dá volně přeložit jako „hudba z duše“. Členy vedla ke vzniku souboru snaha hrát hudbu, kterou mají rádi, vycházející z jejich „duše“. Podle příznivého ohlasu posluchačů se dá říct, že se tento záměr daří.

Kromě Žesťového kvinteta spolupracuje Komorní soubor Musica animae s dalšími hudebníky a sólisty. Například sopranistkou Michaelou Šiprovou, klavíristou a varhaníkem Janem Králem, klarinetistou a saxofonistou Paľo Hoďou, klavíristou Radkem Růžičkou, zpěvákem Michalem Teturem, varhaníkem Štěpánem Balounem, klavíristkou Monikou Jakubíčkovou, nebo trumpetistou Vlado Kumpanem.

Mimo naše rodiny děkujeme všem těm, kteří nám během let různým způsobem pomáhají a fandí: Ing. Richardu Pirmajerovi, Ing. Pavlu Julinkovi, Ing. Marii Holáskové, Janu Blažkovi, Ing. Josefu Kaňovi, Pavlu Svobodovi, P. Mgr. Liboru Salčákovi, P. Mgr. Petru Havlátovi, P. Mgr. Petru Papouškovi, Stanislavu Bednářovi, Ing. Josefu Ševčíkovi, Oldřichu Sadílkovi, Pavlu Vajbarovi, Josefu Daňkovi, Václavu Kosinovi, Miroslavu Mikulicovi, Antonínu Daňkovi, Tomáši Teturovi, Františku Sázavskému, Reverendu Jaroslavu Krátkému, Ing.Václavu Husákovi, Antonínu Ryšavému a mnoha dalším.