Veřejnost

Koncert klasické hudby

Koncert duchovní hudby

Postní koncert

Velikonoční koncert

Adventní koncert

Vánoční koncert

Koncert populárních melodií převážně 20. století

Od renesance k muzikálu

Swing a muzikál

Účinkují: Musica animae a Žesťové kvinteto

Všechna témata s průvodním slovem na cca 70 minut.