Školy

Koncert v kostele

Lidové písničky a žesťové nástroje

Od středověku k současnosti

Koncert klasické hudby

Koncert populárních melodií převážně 20. století

Postně velikonoční koncert

Adventně vánoční koncert

Swing a muzikál

Účinkují: Musica animae a Žesťové kvinteto

Určeno pro ZŠ a SŠ v domluvených prostorách na cca 50 minut.